“Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Tîrgu-Mureş”
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2-
“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”


Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritară 2-
“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”

Iaz Batal
Iaz Batal
Iaz Batal
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Despre Proiect


     Proiectul “Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30 ha – Targu-Mures” este implementat de Municipiul Targu-Mures si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa prioritara 2 - “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

     Obiectivul general al proiectului il reprezinta reabilitarea sitului contaminat de 30 ha, din cadrul platformei de producere a ingrasamintelor chimice (Azomures) pentru conformarea cu standardele de remediere acceptate, prin aplicarea celor mai bune practici internationale si a tehnicilor de investigare, precum si a tehnologiilor de remediere disponibile. Proiectul se desfasoara pe o perioada de 36 luni.

     Valoarea eligibilaproiectului (fara TVA) este de 109.561.769 lei, din care:
          - 107.370.534 lei – valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala si bugetul de stat;
          -2.191.235 lei – contributia Municipiului Tirgu-Mures. 

     Rezultate
     - Reducerea, intr-o anumita masura, a fluxurilor de substante anorganice care ajung in panza freatica;
     - Protejarea apelor de suprafata (emisari: raul Mures si canalul de colectare al efluentilor);
     - Curatarea terenului de 30 ha de substante de contaminare si aducerea lui la un standard corespunzator pentru a solutiona orice impact asupra mediului local de activitatea anterioara din cadrul sitului.  

     Beneficii:
     Terenul reabilitat va fi folosit la un standard adecvat ca zona verde pentru public si va cuprinde zone de agrement peisajistic si acces pentru publicul larg. Se va reduce orice impact asupra mediului local din activitatea precedenta desfasurata pe sit.
     Se va realiza un beneficiu imediat vizual, de reabilitare a habitatelor, a calitatii aerului si de imbunatatire pe termen lung a calitatii apelor subterane.
     Se vor imbunatati conditiile de viata si de sanatate a cetatenilor din imediata vecinatate a sitului si zona va deveni mai atractiva, fara zone neagreabile, mirosuri, si riscurile directe pentru sanatate.

     Activitati:
     Principalele activitati ale proiectului sunt: demararea procedurilor de achizitie publica, proiectarea si executia lucrarilor de remediere, validarea si monitorizarea lucrarilor de remediere, activitatile de comunicare, informare si publicitate asupra proiectului prin amplasarea panourilor temporare, portalul web al Municipiului Targu-Mures, respectiv comunicatele de presa emise cu scopul de a promova si disemina obiectivele si rezultatele proiectului.